06 43228705 hallo@impact033.nl

mkb Articles

Verbod op gratis meegeven plastic bekers en verpakkingen

Verbod op gratis meegeven plastic bekers en verpakkingen.

Modeketens moeten oude textiel inzamelen

Modeketens moeten oude textiel inzamelen met de inwerkingtreding van de wet uitgebreide producentenverantwoordelijkheid UPV per 1 juli 2023

Start Impactroute: de dynamiek van het systeem ervaren

de dynamiek van het systeem ervaren. Op 15 mei startte de Impactroute waar ondernemers kunnen werken aan een duurzaam en sociaal bedrijf.

Waar staat Impact033 nu?

Waar staat Impact033 nu? In de kwartaalrapportage van het eerste kwartaal lees je wat er de afgelopen maanden is bereikt.