06 43228705 hallo@impact033.nl

Privacybeleid van Impact033

Vastleggen van persoonsgegevens

Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de verzending van onze nieuwsbrief en om u te informeren over nieuwe activiteiten van en ontwikkelingen bij Impact033. Dat betekent dat wij naam en e-mailadres vastleggen in ons e-mailsysteem van klanten en degenen die zich hebben aangemeld om op de hoogte te blijven. Zij kunnen zich hiervoor altijd afmelden en hun gegevens aanpassen. Wij leggen geen zgn. bijzondere kenmerken vast.

Wij leggen ook de NAW-gegevens vast van onze debiteuren en crediteuren ten behoeve van onze financiële administratie. Deze gegevens worden zolang bewaard als de Belastingdienst dit vereist.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het betreffende werk.

Delen van jouw persoonsgegevens

We delen geen persoonsgegevens met de organisaties, netwerken en zelfstandigen die met ons samenwerken, behalve de gegevens die met jouw nadrukkelijke toestemming op de website staan vermeld.

Privacyrechten

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ nieuwe rechten zijn. Indien je op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan is het handig om dat te doen via hallo@impact033.nl.

Bescherming van je gegevens

Impact033 neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een mail naar hallo@impact033.nl.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Waar je gegevens naar toe worden gezonden

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Privacybeleid van Impact033

Cookies

Als je een formulier invult op onze website, worden je gegevens naar het emailadres hallo@impact033.nl gestuurd. Daar wordt alleen gebruik gemaakt van jouw gegevens om je vraag te beantwoorden, tenzij je verzoekt om je op de hoogte te houden of als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. De website maakt alleen gebruik van analytische cookies (bezoekersaantallen) en functionele cookies, waar geen toestemming voor is vereist. Amersfoort, juni 2022
impact033
agenda impact033
nieuws impact033
groeien impact033
over ons impact033