06 43228705 hallo@impact033.nl

Invulling geven aan MVO-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met Impact033

Impact033 helpt bedrijven invulling te geven aan hun MVO-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen. We richten ons op projecten waarbij een sociale organisatie en bedrijven gezamenlijk een maatschappelijk doel invullen of lopen mee met de organisatie om deze te verduurzamen.

MVO-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met Impact033
Of je motivatie nu is om aan een betere leefomgeving voor ons als mens mee te bouwen of om aan de veranderende regelgeving te blijven voldoen, maakt niet zoveel uit. Ondernemen is inspelen op de veranderende omgeving en de kansen pakken die deze omgeving biedt. Kijken naar de mogelijkheden, want verduurzaming biedt kansen. Niet alleen kostenbesparingen, maar ook innovatieve marktkansen of kansen om personeel een fijnere werkplek te bieden omdat ze nu eenmaal liever bij een duurzaam bedrijf werken. Werken aan vernieuwing en ontwikkeling geeft altijd energie!

Veel bedrijven gebruiken wereldwijd de Sustainable Development Goals (SDG’s) als bril om hun duurzaamheidsdoelstellingen vast te stellen. De SDG’s zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als hulpmmiddel voor bedrijven en organisaties. Deze doelstellingen moeten in 2030 bereikt zijn, dus we hebben nog flink wat werk te verzetten. Veel gebruikte thema’s hierbij zijn milieu, sociaal en governance (ESG). Impact033 maakt ook gebruik van de SDG’s en ESG bij het invullen van MVO-beleid bij bedrijven en organisaties.

Invulling geven aan MVO-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met Impact033

Kennispartners

Bij Impact033 zijn kennispartners aangesloten die elk op hun eigen expertisegebied bijdragen in de projecten. Ook zijn er partners die gespecialiseerd zijn in ketensamenwerkingsprojecten of het vertalen van duurzaamheid naar de interne organisatie, immers, de medewerkers zijn degenen die het duurzame en sociale aspect van je organisatie naar de klant communiceren.
Hieronder staat in een overzicht per SDG weergegeven vanuit welke expertise de kennispartners van Impact033 jouw organisatie kunnen ondersteunen en aan welke maatschappelijke en/of keten projecten je als organisatie deel kunt nemen.

sdg 1 geen armoede sdg 2 geen honger
sdg 1 geen armoede sdg 2 geen honger
Invulling geven aan MVO-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met Impact033
Invulling geven aan MVO-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met Impact033

Bij het project armoedebestrijding waarbij we buurtkastjeseigenaren in contact brengen met de organisaties in de stad die zich bezighouden met dit thema, hebben we relaties ontwikkeld met IndeBuurt033, Buurtzorg, Voedselfocus, PactSamSam en het Geldloket. Bedrijven die iets met dit thema willen, kunnen wij met deze organisaties verbinden.

Beter 111 bellen dan 112, is de slogan van onze partner 111.nl. Zij bieden programma’s aan voor medewerkers en mensen in het kader van preventie van uitval.

Ook hebben we relaties met IndeBuurt033, GGZ Centraal en de gemeente Amersfoort, waarmee welzijnsprojecten ontwikkeld kunnen worden.

Samen met onze partner Prodico bieden we een onderwijsproject aan, waarbij bedrijven hun taaie vraagstukken voorleggen aan out-of-the-box denkende leerlingen van middelbare scholen en MBO. Impact033 is coördinator van Utrecht, Amersfoort en Arnhem. Partners die hieraan meewerken zijn Remi-Armand Collaris van Connective Partners en Marian Connotte.

Gelijkwaardigheid is een belangrijk thema voor Impact033. Gatra Peshtaz van Cultuur APK ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen van hun diversiteits en inclusiebeleid én ondersteunt een eventuele cultuurverandering. Zij doet dit samen met Remi-Armand Collaris van Connective Partners. Bedrijven kunnen vanaf september 2023 meedoen met een ontwikkeltraject dankzij de gemeente Amersfoort.

sdg 1 geen armoede sdg 2 geen honger
sdg 1 geen armoede sdg 2 geen honger
Invulling geven aan MVO-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met Impact033
Invulling geven aan MVO-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met Impact033

In Nederland drinken we argeloos ons drinkwater uit de kraan. Maar soms kan het toch ongezond zijn. Denk aan loden leidingen, asbest of schimmels. Het is schadelijk voor de gezondheid, vooral voor zwangere vrouwen en babies. Floris van Dijk van Water-Lab biedt testen voor zowel de particulieren als de zakelijke markt om te controleren of een pand loden leidingen heeft. Of een bronwateranalyse om te kijken of het opgepompte water geschikt is om te drinken.

Innovatie op het gebied van energie kan vanuit gebiedsinnovatie. Hierbij wordt er in een gebied gekeken naar alle aspecten van een regio met alle stakeholders: gemeente, RWS, energiebedrijven, bewoners en gebiedscoöperaties. Onze partner Milou van Rijn, specialist en spreker rond gebiedsinnovatie kan organisaties helpen die hieraan deel willen nemen en in de regio Amersfoort een start maken met gebiedsinnovatie.

Met bedrijven in de regio gaan we gezamenlijk aan de slag om het vraagstuk rond personeelstekort op te lossen met het creëren van een coalitie inclusieve arbeidsmarkt. Dit doen we met partners Susan Spiekerman, eigenaar SCC Coaching en Bartel Geleijnse, kwartiermaker coalitie inclusieve arbeidsmarkt in Utrecht.
Onze partner Michiel van der Linden van Ondernemersjump, coacht MKB-ondernemers bij het ontwikkelen van hun bedrijf.

Met onze partners Job Kersten, Arthur Claassens, Roger Ooms en Tara Vester kunnen we bedrijven helpen bedrijven hun panden te verduurzamen, bij voorkeur met CO2 neutrale en/of biobased materialen. 

Gezamenlijk willen we een pilotproject ontwikkelen, partijen die interesse hebben om hieraan mee te werken of een rol te spelen, zijn welkom om hieraan deel te nemen.

sdg 1 geen armoede sdg 2 geen honger
sdg 1 geen armoede sdg 2 geen honger
Invulling geven aan MVO-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met Impact033

Gelijkwaardigheid is een belangrijk thema voor Impact033. Gatra Peshtaz van Cultuur APK ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen van hun diversiteits en inclusiebeleid én ondersteunt een eventuele cultuurverandering. Zij doet dit samen met Remi-Armand Collaris van Connective Partners. Bedrijven kunnen vanaf september 2023 meedoen met een ontwikkeltraject dankzij de gemeente Amersfoort.

 Een duurzame stad ontstaat als bedrijfsleven en het maatschappelijke veld hand in hand de vraagstukken van de regio oppakken. Samen met onze partner Jan Snoei, directeur van With Accountants Amersfoort kan elk bedrijf zijn  duurzame doelstellingen bereiken door samen te werken met een lokaal goed doel.

Impact033 kan ook bijdragen aan wijkopbouw, immers in kleine communities ontstaat de energie. Dit doen we o.a. in Nieuwland met de Stichting Samen Maken We Nieuwland.

En last but not least: SDG 17, dat is wat Impact033 is: een netwerk van bedrijven en organisaties die samenwerken om gezamenlijk de SDG’s te bereiken.

Impact033 heeft met de gemeente Amersfoort een innovatiepartnerschap.

Partners die ketensamenwer-kingsprojecten begeleiden, zijn:

  • Sandra Barth
  • Remi-Armand Collaris
  • Petra Hoogerwerf
  • Luc Pieters
  • Tara Vester
  • Noëlle Brugman.

Interesse om deel te nemen aan één van de bovenstaande projecten of wil je één van de partners spreken? Mail dan naar hallo@impact033.nl en je hoort zo snel mogelijk van ons.

Invulling geven aan MVO-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met Impact033

MVO beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met Impact033 invullen

Met een aantal partners van Impact033 hebben we de handen ineengeslagen om organisaties te begeleiden in verduurzaming. Als basis hiervoor nemen we de Sustainable Development Goals (SDG’s) en op de thema’s milieu, sociaal en governance (ESG). Deze doelen combineren we met de “Échte Winst!” aanpak uit het gelijknamige boek van Petra Hoogerwerf. Deze aanpak in zeven stappen in je bedrijfsvoering helpt je om de juiste informatie te verzamelen, duidelijke keuzes te maken en je doelen concreet om te zetten naar impactvolle actie. Met als doel dat duurzaam en sociaal ondernemen in het bedrijfs-DNA komt. Met een interactieve duurzaamheidsgame vertaal je je organisatiedoelen naar de voor jouw organisatie relevante SDG’s.

On demand duurzaamheidsrapportage

Om te weten waar jouw organisatie nu staat bij je benoemde duurzaamheidsdoelstellingen, bieden we in samenwerking met Greenaumatic een CO2-Insight Scan (ter waarde van 350,- euro) aan die, gekoppeld aan jouw data bronnen, on demand een inzicht geeft over je CO2 impact. De scans (en rapporten) van Greenaumatic geven niet alleen inzicht waar je nu als organisatie staat, ze sluiten ook aan bij de Europese eisen conform CSRD richtlijnen die vanaf 2025 verplicht zijn. Steeds meer klanten zullen in aanbestedingen om deze duurzaamheidsrapportage vragen. Bovendien kun je als organisatie je impact met Greenaumatic meetbaar en zichtbaar maken en levert het een betaalbare en herhaalbare oplossing om aan de (komende) duurzaamheidseisen te voldoen.

Meer weten over je MVO beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met Impact033 invullen?

Voor meer informatie of om een gesprek met ons te plannen neem contact op met Sandra Barth, 06-43228705 of sandra@impact033.nl.

Invulling geven aan MVO-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met Impact033
agenda impact033
nieuws impact033
groeien impact033
over ons impact033