06 43228705 hallo@impact033.nl

Invulling geven aan MVO-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met Impact033

Impact033 helpt bedrijven met verduurzamen. Samen maken we MVO-beleid onderdeel van het dna van de organisatie. Ook begeleiden we sociale organisaties en bedrijven bij het in ketenverband invullen van maatschappelijke doelen.

mvo beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033 realiseren

Ongeacht of je motivatie is om bij te dragen aan een betere leefomgeving voor ons mensen, of om te voldoen aan steeds veranderende regelgeving, het is beide waardevol. Ondernemen draait om het adequaat reageren op een veranderende omgeving en het benutten van de kansen die deze veranderingen bieden. De focus ligt op het identificeren van mogelijkheden; duurzaamheid is immers een bron van talloze kansen. Het gaat niet alleen om kostenbesparingen, maar ook om de ontdekking van innovatieve marktkansen en het creëren van een aangenamere werkomgeving voor je personeel. Daarnaast werken mensen graag voor een duurzaam bedrijf dat voortdurend werkt aan vernieuwing en ontwikkeling. Dit is immers een energiegevende bezigheid!

Veel bedrijven gebruiken wereldwijd de Sustainable Development Goals (SDG’s) als inspiratiebron voor hun duurzaamheidsdoelstellingen. De SDG’s zijn in 2015 door de Verenigde Naties omarmd als doelstellingen voor 2030. Om doe doelstelling te halen is er wereldwijd voor bedrijven nog flink wat werk te verzetten. Een van de hulpmiddelen die de overheid gebruikt om het bijdragen aan deze doelen te stimuleren is de milieu, sociaal en governance (ESG) rapportage die in 2024 verplicht gaat worden voor grote bedrijven maar ook impact gaat hebben op hun leveranciers. Impact033 biedt hulp bij het begrijpen en selecteren van relevante van SDG doelen voor jouw organisatie en bij het inrichten van ESG rapportages om hiermee MVO-beleid te implementeren bij bedrijven en organisaties.

Stap 1: duurzaamheidskompas

Waar beginnen je als organisatie met verduurzamen? Het vraagt vooral een ander denken en gedrag in de organisatie vanaf het MT tot op de werkvloer. Met ons Duurzaamheidskompas kun je op een leuke, speelse én serieuze manier kennismaken met de SDG’s en de daarvoor benodigde kwaliteiten in je organisatie. In één sessie koppel je als MT de SDG’s aan je organisatiedoelen. Ook maak je een eerste aanzet tot een plan van aanpak om met de medewerkers in de organisatie aan de slag te gaan. Een aan deze sessie gekoppelde duurzaamheidsrapportage zorgt dat je als MT geïnformeerd aan de slag gaat. Afhankelijk van welke SDG’s voor jouw organisatie relevant zijn, hebben we kennispartners die je verder helpen met het handen en voeten te geven aan je MVO-beleid.

 

Invulling geven aan MVO-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met Impact033

Kennispartners

Bij Impact033 zijn kennispartners aangesloten die elk op hun eigen expertisegebied bijdragen aan MVO-projecten. Ook hebben we partners die gespecialiseerd zijn in ketensamenwerking en het vertalen van duurzaamheid naar de interne organisatie. Immers, de medewerkers zijn degenen die duurzaamheid invullen, intern en richting jullie klanten.

Hieronder vind je een overzicht van de SDG-expertise van de partners van Impact033. Hiermee ondersteunen ze je organisatie of ketensamenwerking en adviseren ze je over voor je organisatie relevante maatschappelijke en/of ketenprojecten in de regio.

mvo-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033

Armoedebestrijding

Bij het project armoedebestrijding hebben we relaties ontwikkeld met IndeBuurt033, Buurtzorg, Voedselfocus, PactSamSam en het Geldloket. In dit project brengen we buurtkastjeseigenaren in contact met deze organisaties.  Bedrijven die iets met dit thema willen, kunnen wij met deze organisaties verbinden of een samenwerking helpen opzetten.

Preventieve gezondheid

Beter 111 bellen dan 112, is de slogan van onze partner 111.nl. Zij bieden programma’s aan voor medewerkers en mensen in het kader van preventie van uitval.

Ook hebben we relaties met IndeBuurt033, GGZ Centraal en de gemeente Amersfoort, waarmee welzijnsprojecten ontwikkeld kunnen worden.

Ervaringsgericht onderwijs samen met bedrijven

Samen met onze partner Prodico bieden we een onderwijsproject aan, waarbij bedrijven hun taaie vraagstukken voorleggen aan out-of-the-box denkende leerlingen van middelbare scholen en MBO. Impact033 is coördinator van Utrecht, Amersfoort en Arnhem. Partners die hieraan meewerken zijn Remi-Armand Collaris van Connective Partners en Marian Connotte.

Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid is een belangrijk thema voor Impact033. Gatra Peshtaz van Cultuur APK ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen van hun diversiteits en inclusiebeleid én ondersteunt een eventuele cultuurverandering. Zij doet dit samen met Remi-Armand Collaris van Connective Partners. Bedrijven kunnen vanaf september 2023 meedoen met een ontwikkeltraject dankzij de gemeente Amersfoort.

MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033

Gezond drinkwater

In Nederland drinken we argeloos ons drinkwater uit de kraan. Maar soms kan het toch ongezond zijn. Denk aan loden leidingen, asbest of schimmels. Het is schadelijk voor de gezondheid, vooral voor zwangere vrouwen en babies. Floris van Dijk van Water-Lab biedt testen voor zowel de particulieren als de zakelijke markt om te controleren of een pand loden leidingen heeft. Of een bronwateranalyse om te kijken of het opgepompte water geschikt is om te drinken.

Gebiedsinnovatie

Innovatie op het gebied van energie kan vanuit gebiedsinnovatie. Hierbij wordt er in een gebied gekeken naar alle aspecten van een regio met alle stakeholders: gemeente, RWS, energiebedrijven, bewoners en gebiedscoöperaties. Onze partner Milou van Rijn, specialist en spreker rond gebiedsinnovatie kan organisaties helpen die hieraan deel willen nemen en in de regio Amersfoort een start maken met gebiedsinnovatie.

Inclusieve arbeidsmarkt

Met bedrijven in de regio gaan we gezamenlijk aan de slag om het vraagstuk rond personeelstekort op te lossen met het creëren van een coalitie inclusieve arbeidsmarkt. Dit doen we met partners Susan Spiekerman, eigenaar SCC Coaching en Bartel Geleijnse, kwartiermaker coalitie inclusieve arbeidsmarkt in Utrecht.
Onze partner Michiel van der Linden van Ondernemersjump, coacht MKB-ondernemers bij het ontwikkelen van hun bedrijf.

CO-2 neutraal en/of biobased

Met onze partners Job Kersten, Arthur Claassens, Roger Ooms en Jan  Visser helpen we bedrijven hun panden en interieur te verduurzamen, bij voorkeur met CO2 neutrale en/of biobased materialen.

Gezamenlijk willen we een pilotproject ontwikkelen, partijen die interesse hebben om hieraan mee te werken of een rol te spelen, zijn welkom om hieraan deel te nemen.

MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033

Maatschappelijk veld en wijkopbouw

Een duurzame stad ontstaat als bedrijfsleven en het maatschappelijke veld hand in hand de vraagstukken van de regio oppakken. Samen met onze partner Jan Snoei, directeur van With Accountants Amersfoort kan elk bedrijf zijn  duurzame doelstellingen bereiken door samen te werken met een lokaal goed doel.

Impact033 kan ook bijdragen aan wijkopbouw, immers in kleine communities ontstaat de energie. Dit doen we o.a. in Nieuwland met de Stichting Samen Maken We Nieuwland.

MVO-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen

Ketensamenwerking en publiek-private samenwerking

En last but not least: SDG 17, dat is wat Impact033 is: een netwerk van bedrijven en organisaties die samenwerken om gezamenlijk de SDG’s te bereiken. Impact033 heeft met de gemeente Amersfoort een innovatiepartnerschap. We werken we op SDG-thema’s samen om publiek-private samenwerkingen op te zetten. Partners die ketensamenwerkingsprojecten begeleiden, zijn:

  • Sandra Barth
  • Remi-Armand Collaris
  • Milou van Rijn
  • Luc Pieters
  • Noëlle Brugman
  • Petra Hoogerwerf.
mvo-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033

CO2-insight scan

Om te weten waar jouw organisatie nu staat bij je benoemde duurzaamheidsdoelstellingen, bieden we in samenwerking met Greenaumatic een CO2-Insight Scan aan die, gekoppeld aan jouw data bronnen, on demand een inzicht geeft over je CO2 impact. De scans (en rapporten) van Greenaumatic geven niet alleen inzicht waar je nu als organisatie staat, ze sluiten ook aan bij de Europese eisen conform CSRD richtlijnen die vanaf 2025 verplicht zijn. 

Bovendien kun je als organisatie je impact met Greenaumatic meetbaar en zichtbaar maken en levert het een betaalbare en herhaalbare oplossing om aan de (komende) duurzaamheidseisen te voldoen.

Invulling geven aan MVO-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met Impact033

MVO beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met Impact033 invullen

Met een aantal partners van Impact033 hebben we de handen ineengeslagen om organisaties te begeleiden in verduurzaming. Als basis hiervoor nemen we de Sustainable Development Goals (SDG’s) en op de thema’s milieu, sociaal en governance (ESG). Deze aanpak in zeven stappen in je bedrijfsvoering helpt je om de juiste informatie te verzamelen, duidelijke keuzes te maken en je doelen concreet om te zetten naar impactvolle actie. Met als doel dat duurzaam en sociaal ondernemen in het bedrijfs-DNA komt. Met een interactieve duurzaamheidsgame vertaal je je organisatiedoelen naar de voor jouw organisatie relevante SDG’s.

Meer informatie

Meer weten over het realiseren van MVO-doelstellingen en hoe wij hierbij kunnen helpen? Vul onderstaand formulier in:

Invulling geven aan MVO-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met Impact033
agenda impact033
nieuws impact033
groeien impact033
over ons impact033