06 43228705 hallo@impact033.nl
Hoe werkt Impact033?

Hoe werkt Impact033?

We hechten aan transparantie, daarom zijn we open over onze bedrijfscultuur, samenwerkingsvormen en financiën.

Financiën

Het verdienmodel van Impact033 is simpel: de inkomsten komen uit de bijdragen van de deelnemers. Van deze inkomsten worden de medewerkers betaald die de inspiratie (blogs, video’s en social media content), het loket en de matching verzorgen. Ook organiseren we kennissessies en vanaf 2023 fysieke bijeenkomsten. Sandra Barth, de trekker van Impact033, en Kathy Agassi, community manager, ontvangen een omzet gerelateerde bijdrage.

Samenwerking

Voor de diensten die via Impact033 aangeboden worden aan de deelnemende bedrijven, ontvangt Impact033 geen fee. We bieden deze diensten aan als we de aanbieder kennen, als het een aanvulling op het aanbod is en als er vraag naar is bij de bedrijven in de regio om stappen te zetten naar een meer sociale en duurzame bedrijfsvoering. Neem contact op met Sandra Barth als je hier meer informatie over wenst.

De bedrijven die hun diensten aanbieden via ons platform betalen een financiële bijdrage, net als de andere deelnemers.

Bedrijfscultuur

We hebben – mede dankzij de nauwe samenwerking met Peer! – een cultuur waar teamspirit centraal staat, ook wel de groene kleur in Spiral Dynamics termen. We werken horizontaal samen, dat wil zeggen dat we gezamenlijk de koers bepalen. Iedereen die in het kernteam meewerkt, denkt mee. We hebben geen functiehuis, maar zetten mensen in op basis van hun talenten en leerdoelen, uiteraard gekoppeld aan onze dienstverlening. Zo kan iemand die marketingtaken wil leren, alvast deze werkzaamheden doen en in de praktijk leren, begeleid door een ervaren collega.

Beschutte werkplekken

We hebben veel ervaring in het begeleiden van mensen die re-integreren. Ze kunnen met hun eigen tempo en mogelijkheden meewerken. Er is een ervaren loopbaancoach aanwezig die deze medewerkers begeleidt. Ook bieden we deelnemende organisaties de mogelijkheid dat hun medewerker bij ons re-integreert in een beschutte werkomgeving, als dat nodig is. We verbinden deze medewerkers met bedrijven in ons netwerk, wanneer ze klaar zijn om een volgende stap te zetten naar een functie in loondienst. Of ze werken als ZP’er mee in gezamenlijke projecten, net wat hun ambities zijn.

Hoe werkt Impact033?
Hoe werkt Impact033?

Off- én online verbinding van ondernemers

Dankzij de samenwerking met Peer!, hebben de deelnemende bedrijven ook toegang tot de faciliteiten van Peer!: er is elke donderdag netwerklunch, waar ondernemers en mensen uit allerlei branches aansluiten.

Serendipity Machine

Impact033 maakt gebruik van het systeem van Seats2meet. Via algoritmes faciliteert het de ontmoeting tussen ondernemers, zp’ers en (potentiële) medewerkers. Dit noemen we de Serendipity Machine. Serendipiteit is de katalysator van de onverwachte, maar relevante ontmoeting van onze bezoekers met andere bezoekers, events en kennis. Iedereen kan op dit systeem inchecken, ongeacht waar hij of zij op dat moment aan het werk is. Dus ook in het eigen bedrijf, het gemeentehuis of op een andere hub. Hierdoor wordt er zichtbaar wie er nog meer aan het werk is met welke kennis. Er kunnen ook vragen gesteld worden aan het netwerk, deze vraag wordt automatisch door middel van tags voorgelegd aan de juiste mensen met de betreffende kennis.

impact033

Fasering opbouw Impact033

Door de bundeling van (bedrijven)netwerken en bestaande ecosystemen, hebben we al veel bereikt. Door de verschillende samenwerkingspartners wordt al bijna tien jaar gewerkt aan een ecosysteem van grote en kleine bedrijven, goede doelen, maatschappelijke organisaties, overheid en impact ondernemers. Maar dit is nog niet helemaal zichtbaar en bovendien is er met zichtbaarheid alleen nog geen waardeuitwisseling of impact! Daarom hebben we stevige ambities die ook binnen het ecosysteem gaan bijdragen aan de toename van de regeneratieve en (natuur)inclusieve economie in de regio 033. 

Hoe werkt Impact033?
 • ecosysteem op de website aanvullen met bedrijven, impact ondernemers, ambassadeurs, landelijke en internationale contacten
 • impact ondernemen in de regio bekend maken
 • vraaggericht de dienstverlening voor bedrijven die duurzaam en sociaal willen ondernemen uitbreiden
 • aantal fysieke hubs uitbreiden
 • heldere impactdoelstellingen met nulmeting
Hoe werkt Impact033?
 • trainingsaanbod ontwikkelen, te beginnen met online kennissessies
 • stichting Impact033 oprichten
 • medewerkers die doorstromen naar een betaalde functie ook loopbaanbegeleiding blijven bieden op hun nieuwe werkplek door een vertrouwd gezicht
 • ecosysteem blijven uitbreiden en verbindingen leggen
 • eerste impactmeting
Hoe werkt Impact033?
 • fysieke (netwerk)events
 • uitbreiding trainingsaanbod
 • producten van impact ondernemers zichtbaar maken aan het ecosysteem via een (bestaande) webshop, bij voorkeur met een samenwerkingspartner in de regio
 • ecosysteem blijven uitbreiden en verbindingen leggen
 • tweede impactmeting
Hoe werkt Impact033?
De wereld verandert continu en plannen worden daaraan aangepast, dus we zullen ook telkens kijken wat een logische volgende stap is en vraaggericht nieuwe ambities formuleren of bestaande ambities bijstellen.

Meedoen?

Staan er bij de ambities hierboven activiteiten die jouw bedrijf kan aanbieden? Laat het ons weten, dan maken we graag kennis! Stuur een mail naar Sandra Barth.

impact033
agenda impact033
nieuws impact033
groeien impact033
over ons impact033