06 43228705 hallo@impact033.nl
Impactprogramma 2024

Impactprogramma 2024

Impactprogramma 2024 Met het Impactprogramma werkt Impact033 samen met bedrijven, onderwijs, overheid, maatschappelijke organisaties en bewoners de thema’s benoemen die zij belangrijk vinden voor hun stad. Denk hierbij aan thema’s als armoedebestrijding, wonen, een...
Maatschappelijke Diensttijd jongeren

Maatschappelijke Diensttijd jongeren

Maatschappelijke diensttijd jongeren Projectbeschrijving Met de MDT-subsidie van ZonMW bieden we honderd jongeren een maatschappelijk diensttijd traject aan. MDT staat voor maatschappelijke diensttijd, waar jongeren vrijwillig zich inzetten voor een maatschappelijk...
Ontwikkeltraject inclusief leiderschap

Ontwikkeltraject inclusief leiderschap

Ontwikkeltraject inclusief leiderschap Projectbeschrijving De gemeente Amersfoort, afdeling Samenleven, vind het belangrijk dat iedereen in de samenleving een gelijke kans krijgt. In dit ontwikkeltraject, dat Impact033 uitvoert en de gemeente aanbiedt aan bedrijven,...
Coalitie Inclusieve Arbeidsmarkt

Coalitie Inclusieve Arbeidsmarkt

Coalitie inclusieve Arbeidsmarkt Projectbeschrijving De gemeente Amersfoort, afdeling Economie geeft in samenwerking met de afdeling Arbeidsintegratie en samenleven een opdracht om te komen tot een coalitie inclusieve arbeidsmarkt. Impact033 werkt voor de uitvoering...
Project Match2Work

Project Match2Work

Project Match2Work Projectbeschrijving In samenwerking met Prodico doet Impact033 het project Match2work in Amersfoort, Arnhem en Utrecht, waarbij bedrijven een vraagstuk voorleggen aan leerlingen van de middelbare scholen. Gedurende een lesperiode gaan de leerlingen...
SDG House

SDG House

SDG House Projectbeschrijving Om het ecosysteem een fysieke plek van ontmoeting te bieden, werkt Impact033 aan een SDG House. In 2023 worden er gesprekken gevoerd met verschillende locaties en partijen. Uiteindelijk is begin 2024 een samenwerking gestart op de...
Armoedebestrijding

Armoedebestrijding

Armoedebestrijding Projectbeschrijving Naar aanleiding van het op veel plaatsen in de stad oppoppen van buurtkastjes om voedsel te delen, wordt er vanuit de gemeente en de hulporganisaties geroepen dat ze een coördinatie hierover missen en er is onduidelijk of het...
Impactprogramma 2024

Innovatiepartnerschap Gemeente Amersfoort

Innovatiepartnerschap Gemeente Amersfoort Over het project De gemeente Amersfoort, afdeling Economie geeft Impact033 een boost door een partnerschap aan te gaan. Hiermee bouwen we het ecosysteem verder op en werken we toe aan een aantal thema’s die we in 2023...