06 43228705 hallo@impact033.nl

Impactprogramma 2024

Impactprogramma 2024
Amersfoort Projecten Logo felgroen impact033.nl

Met het Impactprogramma werkt Impact033 samen met bedrijven, onderwijs, overheid, maatschappelijke organisaties en bewoners de thema’s benoemen die zij belangrijk vinden voor hun stad. Denk hierbij aan thema’s als armoedebestrijding, wonen, een inclusieve arbeidsmarkt of gezond voedsel. De thema’s die de groepen bepalen, worden op 21 juni 2024 gepresenteerd in SDG House Amersfoort, Databankweg 20. Uiteraard doen we dit samen met bestaande initiatieven, zodat deze versterkt worden met deze extra energie van vrijwilligers, bedrijven en andere organisaties. Samen bouwen we aan een mooie stad voor de toekomst. Een plek waar we ons allemaal thuis voelen, fijn werk hebben én een prettige leefomgeving.

Impact033 wordt begeleidt door Plekmakers, een community of practice van landelijke regio-ontwikkelaars, die gezamenlijk in hun regio met partijen de samenleving en het gebied vormgeven. Door de komst van de Omgevingswet en het zgn. ravijnjaar, waarin gemeentes minder te besteden krijgen, is het noodzakelijk om in de stad met elkaar de stad vorm te geven. Ook gezien de klimaatverandering is het essentieel om gezamenlijk de handen ineen te slaan. Amersfoort met Impact033 is één van de drie pilotgemeenten waar met de methode van Plekmakers gewerkt wordt aan een impactvisie, die samen met de partijen wordt gerealiseerd.

Resultaat

Het project loopt nog tot en met 2025. Doel is om te komen tot vijf themagroepen die van elkaar leren, elkaar versterken en projecten realiseren. Deze themagroepen bestaan uit bestaande initiatieven, aangevuld met bedrijven en organisaties.

Samenwerking

Plekmakers, Well-being Economy Alliance Nederland, With Accountants, Bewoners033, Sohum, Connective Partners, AllOne

Looptijd

Januari 2024 tot en met december 2025 (dit is een tweejaarlijks herhalend programma).

Uitvoering

Barbara del Court König, Babette te Winkel, Jan Snoei, Jan Huurdeman, Aus Greidanus, Remi-Armand Collaris, Roel Wieringa

dynamiek van het systeem begrijpen

SDG’s waar dit project aan bijdraagt

mvo-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
Impactprogramma 2024
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen
impact033

Ook met impact033 een samenwerking of coalitie starten?

Maak een afspraak met Sandra Barth!