06 43228705 hallo@impact033.nl

Ontwikkeltraject inclusief leiderschap

Ontwikkeltraject inclusief leiderschap
Amersfoort Projecten Logo felgroen impact033.nl

Projectbeschrijving

De gemeente Amersfoort, afdeling Samenleven, vind het belangrijk dat iedereen in de samenleving een gelijke kans krijgt. In dit ontwikkeltraject, dat Impact033 uitvoert en de gemeente aanbiedt aan bedrijven, werken de bedrijven aan inclusief leiderschap en een diverse en inclusieve bedrijfscultuur in hun organisatie.

In zes bijeenkomsten wordt een combinatie aangeboden van expertlezingen, behandelen we cases van ervaringsdeskundigen en via interactieve werkvormen en intervisie werken de deelnemers aan een plan van aanpak om in hun organisatie mee aan de slag te gaan.

De deelnemers waren zo enthousiast dat Impact033 een vervolgopdracht heeft gekregen voor 2024 om dit ontwikkeltraject nogmaals aan te bieden.

Resultaat

Een groep bedrijven dat gezamenlijk aan de gaat wil met inclusief leiderschap in hun organisatie en dat graag contact houdt om van elkaar te leren.

Looptijd

januari 2023 tot november 2024

Opdrachtgever

Gemeente Amersfoort, afdeling Samenleven

Uitvoering

Remi-Armand Collaris en Sandra Barth

Dit is de training met de meeste impact die ik ooit heb gevolgd en met de meest concrete gevolgen voor hoe wij met medewerkers en cliënten omgaan.’

Ontwikkeltraject inclusief leiderschap

SDG’s waar dit project aan bijdraagt

mvo-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
Tweede jaargang Project Match2work voor de regio Amersfoort
impact033

Ook met impact033 een samenwerking of coalitie starten?

Maak een afspraak met Sandra Barth!