06 43228705 hallo@impact033.nl

Project Match2Work

Project Match2Work
Amersfoort Projecten Logo felgroen impact033.nl

Projectbeschrijving

In samenwerking met Prodico doet Impact033 het project Match2work in Amersfoort, Arnhem en Utrecht, waarbij bedrijven een vraagstuk voorleggen aan leerlingen van de middelbare scholen. Gedurende een lesperiode gaan de leerlingen met het vraagstuk aan de slag en sluiten af met een eindevent waarbij bedrijven, ouders en docenten aanwezig zijn.

Resultaat

Bijna 200 leerlingen hebben een indruk van het bedrijfsleven hoe het er aan toe gaat in een bedrijf. Ze hebben een indruk van een beroepssoort waar ze eerder geen kennis van hadden. Ze hebben geleerd om zelfstandig een vraagstuk aan te pakken en een advies te formuleren. Sommige leerlingen hebben een verbinding met een (potentiële) werkgever gekregen.

Opdrachtgevers/samenwerking

Samenwerking met Prodico.

Olympus College (Arnhem), Amadéus Lyceum (Utrecht) en Amsfort College (Amersfoort).

Looptijd

Vanaf september 2022

Uitvoering

Sylvia Bakker en Sandra Barth

Project Match2Work

SDG’s waar dit project aan bijdraagt

MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
Tweede jaargang Project Match2work voor de regio Amersfoort
impact033

Ook met impact033 een samenwerking of coalitie starten?

Maak een afspraak met Sandra Barth!