06 43228705 hallo@impact033.nl

Coalitie inclusieve Arbeidsmarkt

Coalitie Inclusieve Arbeidsmarkt
Amersfoort Projecten Logo felgroen impact033.nl

Projectbeschrijving

De gemeente Amersfoort, afdeling Economie geeft in samenwerking met de afdeling Arbeidsintegratie en samenleven een opdracht om te komen tot een coalitie inclusieve arbeidsmarkt. Impact033 werkt voor de uitvoering samen met Impact030, die al een dergelijke coalitie succesvol hebben opgezet. Het model uit Utrecht dient als best practice en inspiratie.

Het team voert gesprekken met het sociaal domein en de belangrijkste impactwerkgevers in de stad en begeleidt een aantal sessies om te komen tot een basissamenwerking en een pilot.

Uit het onderzoek blijkt dat alle partijen in de regio de benodigde diensten aanbieden om te komen tot een participatieketen met een instroom vanuit zeven bronnen, een assessmentfase, een opleidingsfase en een plaatsingsfase, ze weten elkaar alleen nog niet te vinden.

In de pilot werken we aan een goede doorstroom van kandidaten met de marktpartijen en het sociaal domein.

Resultaat

Met als basis vijf werksoorten (productie/logistiek, horeca, groen, schoonmaak, ICT) vormen bedrijven uit de regio die werkervaringsplaatsen bieden, die een doorstroomwerkplek bieden en een uiteindelijke arbeidsplaats gezamenlijk vijf leerlijnen, die in een pilot kunnen worden opgezet. Deze leerlijnen worden ondersteund door bedrijven die de mensen begeleiden en opleiden.

Opdrachtgever

Gemeente Amersfoort, afdeling Economie

Looptijd

November 2022 tot maart 2024

Uitvoering

Bartel Geleijnse, Annemiek Temming, Annemieke de Vogel, Remi-Armand Collaris en Sandra Barth

In de pilot werken we aan een goede doorstroom van kandidaten met de marktpartijen en het sociaal domein.

Coalitie Inclusieve Arbeidsmarkt

SDG’s waar dit project aan bijdraagt

mvo-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
Coalitie Inclusieve Arbeidsmarkt
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen
Tweede jaargang Project Match2work voor de regio Amersfoort
impact033

Ook met impact033 een samenwerking of coalitie starten?

Maak een afspraak met Sandra Barth!