06 43228705 hallo@impact033.nl

Maatschappelijke diensttijd jongeren

Maatschappelijke Diensttijd jongeren
Amersfoort Projecten Logo felgroen impact033.nl

Projectbeschrijving

Met de MDT-subsidie van ZonMW bieden we honderd jongeren een maatschappelijk diensttijd traject aan. MDT staat voor maatschappelijke diensttijd, waar jongeren vrijwillig zich inzetten voor een maatschappelijk doel. Tijdens dit MDT-traject gaan honderd jongeren, o.a. van ROC Midden-Nederland, met bewoners aan de slag om de toekomst van de stad vorm te geven.

Kunst: serious fun

Dankzij de MDT-subsidie van ZonMw kan Impact033 in samenwerking met AllOne de jongeren hierin begeleiden. De jongeren bepalen met elkaar met wie ze in gesprek gaan en verzamelen alle dromen, wensen, zorgen en kracht van de bewoners. Ze werken het allemaal uit op een creatieve manier: met een rap, een kunstwerk of een andere kunstuiting. De aanpak die AllOne hanteert, heet dan ook serious fun. Tijdens een afsluitend festival, dat ook door de jongeren wordt georganiseerd, presenteren ze de resultaten op ludieke wijze.

Impactprogramma 2024

Het MDT traject maakt onderdeel uit van een groter programma waarin Impact033 samen met bedrijven, onderwijs, overheid, maatschappelijke organisaties en bewoners de thema’s benoemen die zij belangrijk vinden voor hun stad. Denk hierbij aan thema’s als armoedebestrijding, wonen, een inclusieve arbeidsmarkt of gezond voedsel.

Versterken initiatieven

Uiteraard doen we dit samen met bestaande initiatieven, zodat deze versterkt worden met deze extra energie van vrijwilligers, bedrijven en andere organisaties. Samen bouwen we aan een mooie stad voor de toekomst. Een plek waar we ons allemaal thuis voelen, fijn werk hebben én een prettige leefomgeving.

Resultaat

Het project loopt tot juli 2024. Het doel is om op te halen bij de bewoners van Amersfoort wat hen beweegt, wat hun kracht is en wat ze wensen voor de toekomst van hun stad. Ook aan welke thema’s ze willen meewerken. De opgehaalde energie wordt gekoppeld aan bestaande initiatieven. Op 21 juni worden de resultaten gepresenteerd door de jongeren.

Samenwerking

We werken samen met AllOne en  ROC Midden-Nederland met een MDT-subsidie van ZonMw.

Looptijd

april 2024 tot juli 2024

Uitvoering

Sandra Barth, Barbara del Court König, Lina Tran

Maatschappelijke Diensttijd jongeren

SDG’s waar dit project aan bijdraagt

MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
Maatschappelijke Diensttijd jongeren
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO Beleid en duurzaamheidsdoelstellingen met impact033
MVO-beleid en duurzaamheidsdoelstellingen
impact033

Ook met impact033 een samenwerking of coalitie starten?

Maak een afspraak met Sandra Barth!