06 43228705 hallo@impact033.nl

Tekst: Peter de Langen

Er komt een gelote burgerraad in Amersfoort

Amersfoort – Na vele jaren van voorbereiding is dinsdag een belangrijke stap gezet in de richting van het instellen van een gelote burgerraad. Het doel is om de lokale democratie te versterken door burgers zelf aan het werk te zetten. De initiatiefnemers zijn al vanaf 2015 bezig. Het plan van aanpak werd met zeer grote meerderheid aangenomen, alleen de VVD stemde tegen. De gelote burgerraad is een nieuwe manier om inwoners van Amersfoort te betrekken bij het besturen van de stad. Gelote burgers overleggen samen over verschillende vraagstukken die in de stad spelen, vormen daar een oordeel over en nemen een besluit.

Hoe de gelote burgerraad werkt

De burgerraad bestaat uit drie groepen. Een proceduregroep bereidt de organisatie voor de gelote burgerraad voor en doet een voorstel voor het onderwerp waarmee deze burgerraad aan de slag gaat. Het gekozen onderwerp wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Vervolgens gaat de gelote burgerraad zich buigen over de inhoud. Er worden 54 burgers geloot, met een minimumleeftijd van zestien jaar en verspreid vanuit de hele stad. Nadat de burgerraad een onderwerp helemaal heeft uitgeplozen, komt daaruit een advies aan de gemeenteraad. Het advies is volgens de initiatiefnemers niet vrijblijvend. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad het advies overneemt. Na elke burgerraad zal een evaluatiegroep beoordelen hoe het proces en de besluitvorming is verlopen.

De rol van de gemeenteraad

De clou zit natuurlijk in het feit dat verwacht wordt dat de gemeenteraad het advies van de burgerraad overneemt. Volgens een aantal partijen neemt deze gelote burgerraad daarmee de wettelijk taak van de gekozen volksvertegenwoordigers over. Strikt formeel gezien is dat niet zo. De gemeenteraad neemt namelijk nog steeds het definitieve besluit, maar dat voelt zo niet voor een aantal partijen. Er werden over dit onderwerp vijf amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend. Bij de voorbereiding van het plan van aanpak voor de gelote burgerraad zijn diverse raadsleden van verschillende partijen betrokken. Het lijkt dan ook een beetje op koudwatervrees. De VVD is tegen het voorstel. De gelote burgerraad is volgens de liberalen een extra laag bij de besluitvorming die volgens de partij niet bijdraagt aan een kleinere overheid en snellere besluitvorming. Principieel is de partij tegen het overdragen van het mandaat van de gekozen volksvertegenwoordiger en wil vasthouden aan het eigen mandaat. CDA en ChristenUnie lieten vastleggen dat een advies eventueel terzijde kan worden gelegd op basis van zwaarwegende argumenten. Dat was een toevoeging die wel op een meerderheid kon rekenen.

Herstel van vertrouwen in de politiek

GroenLinks wil een groot aantal onderwerpen uitsluiten, variërend van het vaststellen gemeentelijke belastingen en bezwaarprocedures tot aan het vaststellen van bestemmingsplannen. Amersfoort2014 en Amersfoort voor Vrijheid zitten juist weer wat vrijer in de discussie. Zij benadrukken het belang van herstel van vertrouwen in de politiek waarbij het instellen van een gelote burgerraad juist kan helpen. Het plan werd dus met grote meerderheid aangenomen. Na tien jaar voorbereiding gaat Amersfoort de komende drie jaar experimenteren met de gelote burgerraad.

Dit is een samenvatting van het artikel van Peter de Langen op Nieuwsplein33. Lees het hele artikel via onderstaande link:

lees meer
Er komt een gelote burgerraad in Amersfoort

Volg Impact033

Volg ons op Instagram, Facebook of LinkedIn of abonneer je op ons Telegram kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Meld je aan voor de nieuwsbrief als je het nieuws over impact in de regio 033 in je digitale brievenbus wilt ontvangen. 

Lees verder

Podcast aflevering: gaming for good

Podcast aflevering: gaming for good

Podcast aflevering: gaming for good In Dotslash Utrecht ontmoeten Jelle en Jos van . Jacometti spreekt over de werking van gamification.

agenda impact033
nieuws impact033
groeien impact033
over ons impact033