06 43228705 hallo@impact033.nl

Sinds deze zomer is een traject gestart waarbij bedrijven uit de regio gezamenlijk werken aan een meer diverse en inclusieve bedrijfscultuur. In opdracht van gemeente Amersfoort verzorgt Impact033 dit traject, bestaande uit een aantal kennissessies, intervisie en coalitievorming. Doel is dat de (veelal) HR-managers van de verschillende bedrijven ervaringen kunnen uitwisselen en leren van de (ervarings)deskundigen.

 

Niet alleen aannamebeleid

Er komt meer kijken bij het werken aan een diverse en inclusieve bedrijfscultuur dan je op het eerste gezicht zou bedenken. Het zit niet alleen in het aannamebeleid, maar het heeft ook gevolgen voor de organisatie en medewerkers die daar al werken. Voor een organisatie een organisatie is waar iedereen mee mag doen, ongeacht de culturele of etnische achtergrond, seksuele oriëntatie, fysieke beperking, leeftijd of gender.

 

Meebepalen

Een quote die vaak bij dit thema genoemd wordt, luidt: ‘Diversiteit is worden uitgenodigd voor het feestje, inclusie is dat je ook wordt gevraagd om mee te dansen’. Gatra Peshtaz, expert diversiteit en inclusie, die deze quote aanhaalde, deed er nog een schepje bovenop: inclusie is eigenlijk pas inclusie als je ook mee mag bepalen welk eten er wordt geserveerd en welke muziek er wordt gedraaid.

 

Je welkom voelen

Peter Hobbelen, CEO van Confed, vertelde dat in zijn sociale high tech bedrijf minstens zoveel aandacht is gegaan naar de medewerkers in de organisatie om met hen op zoek te gaan hoe zij de nieuwe medewerkers – in dit geval met een arbeidsbeperking – goed konden begeleiden en een welkom gevoel konden geven.

 

LHBTI-gemeenschap binnen de politie

Romke Verf van Politie Nederland kwam bij een kennissessie vertellen over de beweging roze binnen blauw. Dit is een beweging binnen de politie, die zorgt voor meer bewustwording en acceptatie voor de LHBTI gemeenschap binnen de politie. Zo kwam hij met een teamleider in gesprek, die zijn advies vroeg. Een transgender was in het team aangenomen en had de transitie naar vrouw-zijn afgerond. Er waren echter vrouwelijke collega’s die zich niet met deze nieuwe collega wilden omkleden, omdat zij ooit een man was. Hoe ga je hiermee om?

 

Psychologische veiligheid

Gunie du Chatinier, één van de weinige experts op het gebied van psychologische veiligheid in Nederland, gaf bij de laatste kennissessie een presentatie over dit thema, waar diversiteit en inclusie een essentieel onderdeel van is. Hij gaf aan dat je beleid moet hebben en een plan om daar te komen, maar het belangrijkste is nog wel dat je alert bent en goed kijkt en luistert. Is er een situatie, waar iemand wordt benadeeld, grijp dan direct in door het te benoemen. Dit is de enige manier om met elkaar aan bewustwording te denken. Overigens, geeft hij aan, worden de meeste situaties waarin iemand zich gediscrimineerd voelt, veroorzaakt door onwetendheid of onbedoelde onhandigheid. Gelukkig maar.

 

Breed programma

Tijdens de vorige kennissessies is aandacht besteed aan inclusie voor mensen met een fysieke beperking door Christianne van Triest, HR-professional, inclusie voor ex-gedetineerden en ex-verslaafden door Rachid en Khalid Elbaz van Dir Iddik. Nikki de Jong en Fatima Bouddokar gaven de inleidende workshop over diversiteit en inclusie. De sessies worden begeleid door Remi-Armand Collaris en Sandra Barth van Impact033. Al met al een breed programma, waar de deelnemers zo enthousiast over waren, dat zij graag meer bedrijven willen betrekken om samen te werken aan een inclusievere arbeidsmarkt. Zij zullen samen met de gemeente Amersfoort en Impact033 het eindevent organiseren en zoveel mogelijk bedrijven hierbij betrekken.

 

Bedrijven werken aan een diverse en inclusieve bedrijfscultuur

En de teamleider bij de politie met het vraagstuk, hoe is het daarmee afgelopen? Romke Verf vertelt dat het gevoel van de vrouwelijke collega’s net zo legitiem is en dat dat er ook mag zijn. Dat dat niet weggewuifd wordt, maar ook naar geluisterd wordt. Echter, de organisatie heet de transgender vrouw welkom. Daarom hebben de vrouwelijke collega’s die dat wilden, gelegenheid gekregen zich elders om te kleden. Dit bevestigt wat Gunie du Chatinier zei: luister goed naar iedereen en zoek met elkaar een oplossing waar iedereen in gekend wordt en zich goed voelt. Uiteindelijk gaat het om je welkom voelen en het gevoel te hebben dat je er mag zijn. Voor iedereen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met Sandra Barth van Impact033 via sandra@impact033.nl

Fotografie: Yorel Cairo

Bedrijven zetten zich in voor een inclusieve bedrijfscultuur

Volg Impact033

Volg ons op Instagram, Facebook of LinkedIn of abonneer je op ons Telegram kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Meld je aan voor de nieuwsbrief als je het nieuws over impact in de regio 033 in je digitale brievenbus wilt ontvangen.  

Lees verder

Vergroenen of verzuipen?

Vergroenen of verzuipen?

Vergroenen of verzuipen? Klimaatverandering zorgt voor hitte én zwaardere buien. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor Amersfoort?

agenda impact033
nieuws impact033
groeien impact033
over ons impact033