06 43228705 hallo@impact033.nl

Soms lijken tegenstellingen onoverbrugbaar. Vooral als het om maatschappelijke kwesties gaat, waar meerdere partijen verschillende belangen, motieven en behoeftes hebben. We komen alleen tot systeemverandering als we naar elkaar luisteren, als we begrijpen wat de motieven van de ander zijn én als we met elkaar mee gaan denken.

Publiek-private samenwerking in het klein

Laatst was ik bij een meeting over een publiek-private samenwerking in het klein. Deze samenwerking maakt zichtbaar voor welk vraagstuk we met elkaar staan. Ik denk mee met het wijkcentrum in de wijk dat door een commerciële partij wordt gerund. Het is door de gemeente aan hen verkocht met de randvoorwaarde dat er ook een wijkfunctie aan deze locatie gegeven wordt. En in de praktijk blijkt dat regelmatig te schuren: de belangen, drijfveren, doelen en verlangens van bewoners, gemeente en pandeigenaar lopen uiteen. Hoe ga je elkaar dan toch vinden in een gezamenlijke aanpak?

Verkiezingen

Vorige week heeft BBB een grote winst behaald bij de verkiezingen. Daar worden in de media meerdere verklaringen voor gegeven. O.a. dat de verkiezingsuitslag een afrekening is met de elitaire bestuurscultuur in Den Haag. ‘Het volk’ heeft ‘de regering’ een spiegel voorgehouden. Of dat de uitslag het resultaat is van een briljante marketingcampagne. ‘Het agrarische grootkapitaal heeft met succes een politieke beweging in gang gezet en voor hun belangen-karretje weten te spannen.’

Existentiële crisis

Ik kan me vinden in de verklaring die Kees Klomp deze week op LinkedIn heeft geplaatst. Hij schrijft dat er een existentiële crisis gaande is, die door de boeren belichaamd wordt: ‘De boeren zijn de afgelopen maanden niet in opstand gekomen tégen stikstofbeleid, maar vóór hun professie. De agrarische sector is radicaal aan het veranderen en dat maakt diépe existentiële gevoelens los. Een identiteitscrisis. En niet alleen bij boeren. De boeren zijn slechts kanaries in de kolenmijn. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk!’. 

(H)erkennen, de tegenstellingen helen en samen transformeren

Dit weekend is er op initiatief van Kees Klomp een ‘meebeweging’ (in plaats van tegenbeweging) op gang gekomen. Onder de noemer #BoerBurgerBetekeniseconomie gaat deze beweging de Nederlandse boer en burger ondersteunen om de transitie mét elkaar vorm te geven. Kees: ‘Er is geen strijd tussen stad en platteland. Er is geen strijd tussen links en rechts. Er is geen strijd tussen elite en volk. Er is strijd tegen het onvermijdelijke en noodzakelijke systeemverandering! Laten we deze strijd (h)erkennen, de tegenstellingen helen en samen transformeren.’ Zoals ik al schreef aan het begin, we komen alleen tot systeemverandering als we naar elkaar luisteren, als we begrijpen wat de motieven van de ander zijn én als we met elkaar mee gaan denken. Dan komen er prachtige nieuwe oplossingen naar boven, die we apart van elkaar nooit hadden kunnen bedenken!

Samen het systeem in Amersfoort veranderen

De noodzaak voor systeemverandering speelt niet alleen in de agrarische sector. Op vele markten zijn er grote wijzigingen noodzakelijk. Impact033 ondersteunt deze systeemverandering als een netwerk van deskundigen en doeners. Met de expertpartners van Impact033 begeleiden we deze processen in de regio Amersfoort, bouwen we bruggen tussen onderwijs, bedrijfsleven, gemeente, bouw, maatschappelijke organisaties en bewoners. Alleen samen kunnen we de benodigde systeemverandering teweeg brengen! Neem contact op als je als organisatie met uitdagingen zit die je organisatiegrenzen overschrijden, of als je gewoon eens wilt sparren.

impact033
Vergroenen of verzuipen?

Vergroenen of verzuipen?

Vergroenen of verzuipen? Klimaatverandering zorgt voor hitte én zwaardere buien. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor Amersfoort?

agenda impact033
nieuws impact033
groeien impact033
over ons impact033