06 43228705 hallo@impact033.nl

Arne Eindhoven, bestuurder bij Grondstoffen Collectief Nederland, komt in zijn dagelijkse praktijk zes leiderschapsdilemma’s tegen. Directeuren van afvalverwerkers bijvoorbeeld, hanteren een verschillende aanpak: de een denkt vanuit een gemeentelijke opdracht en een ander kijkt vanuit ondernemerschap en een circulaire drive wat de waarde is van het afval.

Gemaaid gras en textiel in de Achterhoek

In de Achterhoek heeft Arne een mooi voorbeeldproject: de bio based grondstoffen (textiel of gemaaid gras) worden aangevoerd en verwerkt in halffabrikaten voor de bouw, die weer verwerkt worden in de bouw van woningen. Zo krijgt de bio based bouwketen in de Achterhoek een impuls en wordt de keten van het begin tot het eind opnieuw ingericht met bio based materialen.

Ander leiderschap voor de circulaire economie

Vanuit hun gezamenlijke achtergrond bij Capgemini, kwamen de Amersfoortse Petra Hendriksen en Arne Eindhoven elkaar weer tegen bij Grondstoffen Collectief Nederland. Petra in haar hoedanigheid als mede-eigenaar van het bureau Reddin Leadership. Beiden vonden elkaar in de overtuiging dat er ander leiderschap nodig is om de circulaire economie werkend te krijgen.

Impuls van crises

De huidige energiecrisis, klimaatcrisis en woningcrisis geven een enorme impuls en stimuleren het maatschappelijk bewustzijn. Zo krijgen Arne en Petra een vraag van een afvalverwerkingsbedrijf om de organisatie te helpen meer eigenaarschap, trots en circulair bewustzijn te ontwikkelen. Of een leer/verandervraag om een totale bio based bouwketen in staat te stellen effectiever te handelen.

Circulaire Leiderschapsdilemma’s rondom Bio Based Bouwen

In deze projecten komen er verschillende dilemma’s naar boven die de circulaire samenwerking belemmeren:

1. Circulaire drive

Niet iedereen heeft dezelfde intrinsieke circulaire drive. Sommige mensen wordt hierin belemmerd door innerlijke overtuigingen of organisatorische beperkingen.

2. Veranderkracht binnen bio-based-bouwpartners

Betrokkenen hebben niet altijd het mandaat, lef of overtuigingskracht om verandering aan te brengen.

3. Ondernemerschap in de bouwketen

Het opzetten van nieuwe activiteiten gaat gepaard met risico’s. Dat vraagt ondernemerschap van alle ketenpartners.

4. Ketensynergie

In de keten zijn veel verschillende partijen betrokken met hun eigen taal, belangen, besluitvormingsproces en werkwijze. Dat vraagt kennis van ieders rol en bijdrage. Heldere afspraken over realisatie, bewaking en bijsturing zijn essentieel.

5. Situationele adaptiviteit (gedrag)

Innovatie vraagt in een keten vraagt om een sterke situationele sensor en adaptief vermogen van de betrokken organisaties. Doelen en samenwerking veranderen voortdurend en via een iteratief proces wordt een experiment een volwassen samenwerkingsorganisatie.

6. Complexiteit van de keten

Binnen organisaties zijn er tegenstrijdige belangen en daardoor worden soms contraproductieve beslissingen genomen in de organisaties van de ketenpartners.

Pittig setje dilemma’s

Petra en Arne realiseren zich dat het een pittig setje dilemma’s zijn, waardoor het moeilijk lijkt om voor elkaar te krijgen. Maar het is ook heel erg leuk, haalbaar en geeft een gevoel van trots als het lukt om een gezamenlijk gevoel van willen doorpakken te creëren.

Zes circulaire leiderschapsdilemma's bij bio based bouwen

Ga mee op de reis naar bio based ketens

En voor wie zich afvraagt, hoe de wereld eruit ziet als de bio based bouwketens in Nederland een deel van de stikstofuitstoot hebben teruggebracht en de mensen in die ketens trots zijn op hun bijdrage daaraan? Dat kun je in een volgende blog lezen van Petra en Arne. Er valt nog een hoop te doen, uit te proberen, te leren en verbeteren. Dus, ga mee op de reis van Petra en Arne naar bio based ketens en stay tuned!

Voor nu kun je de uitgebreide blog van de zes dilemma’s lezen op de website van Reddin Leadership.

impact033

Volg Impact033

Volg ons op Instagram, Facebook of LinkedIn of abonneer je op ons Telegram kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Meld je aan voor de nieuwsbrief als je het nieuws over impact in de regio 033 in je digitale brievenbus wilt ontvangen.

 

Lees verder

Vergroenen of verzuipen?

Vergroenen of verzuipen?

Vergroenen of verzuipen? Klimaatverandering zorgt voor hitte én zwaardere buien. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor Amersfoort?

agenda impact033
nieuws impact033
groeien impact033
over ons impact033