06 43228705 hallo@impact033.nl

Er zijn extra inspanningen nodig om de regionale klimaatdoelen voor 2030 te halen. Dat blijkt uit Regionale Energietransitie (RES) 2.0, de gezamenlijke voortgangsrapportage van gemeenten in de regio Amersfoort, provincie Utrecht, Stedin en Waterschap Vallei en Veluwe. 

Er moet meer gebeuren om duurzame energie uit zon en wind op te wekken en om alle gebouwen en woningen van het aardgas te halen. De gemeente Amersfoort zet een tandje bij om de klimaatdoelen te halen. Een nieuw actieplan zet in op versnelling van projecten en het beter betrekken van inwoners.

Astrid Janssen, wethouder Energietransitie: ,,Met de stijgende energieprijzen, de beperkte ruimte in de stad, de toenemende klimaatverandering en de maatschappelijke discussies over bijvoorbeeld windturbines, is de energietransitie complexer geworden. Dat merken we ook in onze stad. Maar het is nu nog urgenter om met elkaar andere en groenere keuzes te maken ook als het gaat om stroomgebruik en het verwarmen van onze huizen. In Amersfoort zijn we al goed bezig, maar het moet sneller om het wonen in onze stad gezond, prettig en betaalbaar te houden. Daar zetten we samen met inwoners en ondernemers de komende jaren onze schouders onder.”

Gemeente Amersfoort zet tandje bij om klimaatdoelen te halen

 Klimaatdoelen

Regio Amersfoort wil in 2030 ten minste 49% CO₂-reductie ten opzichte van 1990. Daarover werden in 2021 afspraken gemaakt. Om dat te halen moet de regio in 2030 0,5 terawattuur (TWh) zonne- en windenergie opwekken via windmolens, zonnepanelen op daken of zonnevelden. De afgelopen 2 jaar is dit in de regio nog onvoldoende gelukt. In de gemeente Amersfoort zijn er wel diverse projecten gerealiseerd of gestart die bijdragen aan de klimaatdoelen. Op dit moment heeft de regio circa 30% van de geplande opgave gerealiseerd voor zowel zonnepanelen op daken als zonnevelden. De groei zet echter niet door onder meer door netcongestie. Ook in Amersfoort vraagt het aanleggen van zon op dak meer inzet.

Daarentegen realiseerde de gemeente wel zonnevelden aan de Maatweg en Hoevelakense Beek. In de regio is gezocht naar locaties voor windmolens. In Amersfoort gaat het daarbij onder andere om bedrijventerrein Isselt, Poort van Amersfoort (bedrijventerreinen De Hoef/Vinkenhoef) en langs de A28/Vlasakkers. Voor het initiatief op de Isselt is de verkenning- en participatiefase gestart. De gemeente is bezig met het opstellen van de wijkwarmteplannen voor aardgasvrije wijken in samenspraak met inwoners, bedrijven en organisaties. Maar het versnellen van de warmtetransitie vraagt om een forse extra opgave om dit te kunnen realiseren.

Versnellen

Om de benodigde versnelling te bereiken zetten we in Amersfoort de komende tijd vooral in op de projecten Wind op Isselt en OER 28 (verkenning Windmolens door Rijkwaterstaat). Ook wil de gemeente meer inwoners betrekken bij de ontwikkeling en de samenwerking met belangenorganisaties en partners versterken. Van inwoners die meedoen in het proces om te komen tot een besluit tot inwoners die meedelen in de opbrengst van de energie-opwek. De energietransitie is niet alleen een technische transitie, maar ook een maatschappelijke opgave die van belang is voor iedereen. Regionaal gezien wordt er daarnaast ingezet op de infrastructuur van het elektriciteitsnetwerk, bijvoorbeeld door uitbreiding van het aantal energiestations.

Regionale Energie Strategie

 In de Regionale Energie Strategie (RES) staat hoe gemeenten, overheden, bedrijfsleven en organisaties in een regio samenwerken aan grootschalige opwek van duurzame elektriciteit en warmte. In onze regio werkt Amersfoort samen met Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg, netbeheerder Stedin, provincie Utrecht en waterschap Vallei en Veluwe. Zo dragen we bij aan de afspraken in het landelijke Klimaatakkoord om in 2030 in Nederland 35 TWh duurzame energie op te wekken via grootschalige bewezen technieken zoals windturbines en zonnepanelen.

De voortgangsrapportage RES 2.0 wordt voor 1 juli aangeboden aan het Rijk.

Bron: De Stad Amersfoort

impact033
Gemeente Amersfoort zet tandje bij om klimaatdoelen te halen

Volg Impact033

Volg ons op Instagram, Facebook of LinkedIn of abonneer je op ons Telegram kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Meld je aan voor de nieuwsbrief als je het nieuws over impact in de regio 033 in je digitale brievenbus wilt ontvangen.  

Lees verder

Vergroenen of verzuipen?

Vergroenen of verzuipen?

Vergroenen of verzuipen? Klimaatverandering zorgt voor hitte én zwaardere buien. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor Amersfoort?

agenda impact033
nieuws impact033
groeien impact033
over ons impact033