06 43228705 hallo@impact033.nl
Impact zoekt uit: Hoe kan ik meer inclusie op de werkvloer stimuleren?

‘Beste Impact033,

Wij weten dat meer inclusie op de werkvloer een positieve invloed heeft. Echter hebben we nog niet duidelijk wat wij kunnen doen om dit te stimuleren. Kunnen jullie tips geven over wat wij als organisatie kunnen doen om inclusie en diversiteit op de werkvloer te stimuleren?

Vriendelijke groet,

Deborah, HR-manager’

Impact033 zoekt uit: Hoe kan ik meer inclusie op de werkvloer stimuleren?

Veel vragen

Dat er bij inclusie veel komt kijken is duidelijk te zien aan het aantal vragen wat hierover binnen komt. Vraag naar hulp met inclusie op de werkvloer blijft gestaag groeien, dit duidt er op dat steeds meer ondernemers serieus aan de slag gaan met de diversiteit op de werkvloer om alle medewerkers met plezier hun werk te laten doen. Gezien de krappe arbeidsmarkt is de vraag nog relevanter geworden. De vragen van werkgevers zijn uiteenlopend en kunnen betrekking hebben op een of meerdere dimensies van diversiteit: arbeidsvermogen, etnisch-culturele achtergrond, leeftijd, sekse en seksuele oriëntatie. Ook raken de vragen vaak verschillende onderdelen van het diversiteits- en inclusiebeleid: bewustwording en draagvlak, aanpassen van personeelsbeleid, communicatie en monitoring. 

Hoewel diversiteit en inclusie vaak in één adem worden genoemd, zijn deze concepten niet hetzelfde. Diversiteit verwijst naar het hebben van werknemers uit verschillende groepen in termen van geslacht, etniciteit, religie, seksuele geaardheid, leeftijd, etc.. Inclusie verwijst naar het waarderen en integreren van de perspectieven van de verschillende groepen werknemer. Het werken aan inlcusie is belangrijk en kan bijdragen aan de bedrijfsresultaten. Denk hierbij aan: het brengt innovatie door nieuwe perspectieven, een betere besluitvorming omdat teams slimmer, sociaal bewuster zijn en feiten zorgvuldiger kunnen verwerken. Tenslotte levert het meer betrokkenheid van medewerkers op en een betere geestelijke gezondheid.

Om te assisteren bij al deze complexe vragen is er bijvoorbeeld de helpdesk van Sociaal Economische Raad, Diversiteit in Bedrijf. Of, dichter bij huis: Impact033, waar een specialist is rond inclusie. We helpen met inhoudelijke vragen over de verschillende dimensies en aspecten van diversiteit. Ook bieden we praktische ondersteuning in de vorm van trainingen, lezingen en workshops. Het benaderen van een gespecialiseerde helpdesk zou bij specifieke vragen een goede stap kunnen zijn.

Bewustwording en draagvlak

Mochten er nog geen concrete vragen zijn dan kan er wellicht begonnen worden met het creëren van bewustwording en draagvlak onder het personeel. Een diverse en inclusieve werkomgeving wordt immers gezamenlijk gevormd. Het is belangrijk dat het nieuwe beleid in alle organisatielagen goed landt wanneer dit ingevoerd wordt. Besteed aandacht aan thema’s zoals: vooroordelen, leiderschap, de rol van het management en het belang van diversiteit en inclusie. Zo leg je een stabiele basis voor het gezamenlijk uitvoeren van het nieuwe beleid.

Aanpassen personeelsbeleid

Tot slot kunnen aanpassingen in het personeelsbeleid ook leiden tot een meer inclusieve werkomgeving. Dit kunnen kleine aanpassingen omvatten zoals het simpelweg aanpassen van een vacaturetekst of meer ingrijpende veranderingen zoals het herstructureren van de selectieprocedures. Instroombeleid, werving en selectie hebben namelijk veel invloed op de diversiteit van de werkvloer.

Impact zoekt uit: Hoe kan ik meer inclusie op de werkvloer stimuleren?

Conclusie Impact033 zoekt uit: Hoe kan ik meer inclusie op de werkvloer bereiken?

Inclusie en diversiteit op de werkvloer is een onderwerp dat bij veel bedrijven en ondernemers speelt op dit moment. Een goede, diverse werkvloer voor elkaar krijgen is echter iets dat bestaat uit kleine en grote componenten. Het kan zo klein zijn als het aanpassen van een vacaturetekst of hele herstructureringen omvatten. Het is goed om vast te stellen wat bij jullie bedrijf en situatie past en daar op in te spelen. Mochten er verdere vragen uit voortvloeien, vraag dan een gesprek met Impact033 aan.

impact033

Volg Impact033

Volg ons op Instagram, Facebook of LinkedIn of abonneer je op ons Telegram kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Meld je aan voor de nieuwsbrief als je het nieuws over impact in de regio 033 in je digitale brievenbus wilt ontvangen.  

Lees verder

Vergroenen of verzuipen?

Vergroenen of verzuipen?

Vergroenen of verzuipen? Klimaatverandering zorgt voor hitte én zwaardere buien. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor Amersfoort?

agenda impact033
nieuws impact033
groeien impact033
over ons impact033