06 43228705 hallo@impact033.nl
Impact maken met Sofie aan Tafel

Impact maken met Sofie aan Tafel

Sofie aan Tafel, het feest van verbinding, is in 2007 begonnen in aanloop naar het jubileum Amersfoort 750 jaar (2009). Iedereen heeft wel oppervlakkige bekenden, mensen die je alleen maar groet of met wie je korte gesprekjes voert. Bijvoorbeeld bij school, in de...