06 43228705 hallo@impact033.nl

Op 21 en 22 juni organiseren Topsector Energie, Commonland, YesAndMore, Embassy of the Earth een tweedaagse voor gebiedsgedreven innovators. Doel is om te komen tot een nieuw kompas, want deze manier van innoveren is nieuw. Er zijn sporadisch voorbeelden te vinden en tijdens deze tweedaagse worden ervaringen uitgewisseld, van elkaar geleerd en samen gezocht naar oplossingen.

 

Kennis van het gebied als vertrekpunt

Gebiedsinnovatie is in feite innovatie met als vertrekpunt een diep besef van de kwaliteit, historie en identiteit van een gebied én van de veelkoppige urgente opgaven die de leefbaarheid van het gebied bedreigen. Wat hebben gebieden werkelijk nodig om tot integrale oplossingen te komen? Er is een spanningsveld tussen opgavegericht beleid en sectorale (topsector) innovatie aan de ene kant en gebiedsgericht innoveren aan de andere kant. Door die spanning zichtbaar en bespreekbaar te maken, terwijl we in het oog houden wat we op een dieper niveau allemaal willen (een leefbare toekomst voor toekomstige generaties), kunnen we praktische manieren vinden waardoor er juist veel meer synergie kan ontstaan.

 

Praktische manieren die leiden tot meer synergie

Het gezamenlijk vinden van duurzame en integrale oplossingen, vraagt dat we het innovatie-instrumentarium onder de loep nemen en capaciteiten in beeld brengen die hiervoor nodig hebben. De gebiedsinnovators hebben hun eigen vakjargon: ze vertellen dat in een vorige tweedaagse capaciteiten zoals ‘de trap op en af kunnen lopen tussen schaalniveaus’, ‘de gehele opgave in beeld brengen’, ‘tussenruimtes bouwen’ en ‘juist het conflict in het grijze gebied omarmen’ zijn benoemd. Innovatie die vorm krijgt met een diep besef van de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit van een gebied als natuurlijk uitgangspunt en waarin ook de bodem- en waterproblematiek meegenomen wordt.

Nieuw kompas voor innovatie

Wie werkt aan gebiedsinnovatie weet als geen ander dat oplossingen alleen werken als ze een antwoord bieden op meerdere uitdagingen tegelijk. Of in jargon: als ze integraal of meervoudig zijn. Geen rechttoe rechtaan zonneparken meer, maar zonneparken die door hun opzet ook de bodem herstellen en ruimte bieden voor recreatie. Geen rechttoe rechtaan woningrenovatie, maar klimaatadaptief en natuurinclusief renoveren, om zo extra waterberging te realiseren, biodiversiteit te herstellen en bij te dragen aan de mentale en fysieke gezondheid van mens- en leefomgeving.

Kunnen gebieden ons de weg wijzen naar een nieuw kompas voor innovatie?

Gebiedsgericht innoveren lijkt geen raketwetenschap. Eerder een kwestie van boerenverstand. Daarbij komt dat het ongelooflijk hard nodig is en als het lukt enorm inspirerend. Toch is het realiseren van integrale gebiedsgerichte oplossingen niet eenvoudig. Het breekt bestaande ‘hokjes’ open en vraagt van overheden, organisaties, bedrijven én bewoners om samen te werken. Dat is een hele andere manier van denken en werken dan we tot nu toe gewend zijn.

Vraagstukken bij gebiedsinnovatie

Potten met geld met verschillende doelstellingen, moeten elkaar nu vinden. Hierbij moeten we ook rekening houden met sociale en ecologische belangen van een gebied. Deze nieuwe manier van werken roept vragen op bij de partijen die verantwoordelijk zijn voor (delen) van gebiedsinnovatie: Is zo’n gebiedsgerichte integrale oplossing wel efficiënt? En zijn dit soort innovatieve, meervoudige oplossingen wel voldoende schaalbaar? Vanuit het perspectief van gebieden roept het ook vragen op: het ontwikkelen van integrale oplossingen gaat niet vanzelf. Waar blijft de ondersteuning en de erkenning? En komt er straks niet een nationale oplossing, die de gebiedsgerichte oplossing doorkruist?

Tweedaagse voor gebiedsgedreven innovators

Tijdens de tweedaagse worden werkvormen gebruikt die zowel denken als de diepere laag aanspreken, om zo te komen tot een nieuw kompas. Een kompas dat helpt om ervoor te zorgen dat gebieden sociaal, ecologisch én economisch weer gaan bloeien. De tweedaagse vindt plaats op 21 en 22 juni 2023. De focus ligt op het bijeenbrengen van ‘practitioners’ die van elkaar kunnen en willen leren. Impact033 zal ook deelnemen aan deze tweedaagse en is als case een van de keuzemogelijkheden voor het programma op de tweede dag.

Meld je aan via onderstaande button.

impact033

Volg Impact033

Volg ons op Instagram, Facebook of LinkedIn of abonneer je op ons Telegram kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Meld je aan voor de nieuwsbrief als je het nieuws over impact in de regio 033 in je digitale brievenbus wilt ontvangen.

 

Lees verder

agenda impact033
nieuws impact033
groeien impact033
over ons impact033