06 43228705 hallo@impact033.nl

Jouw plek in de regio Eemland, of je nu een ondernemer, organisatie, ambtenaar, leraar of inwoner bent, is jouw plek. Je leeft er, je werkt er, je voedt er je kinderen op en ontmoet er je vrienden en familie. Niet alleen dat, je eet ook van het land om de stad heen, je drinkt water dat van de Veluwe of Soesterduinen komt en je woont onder een dak dat jouw eigen plek binnen deze grotere plek is. Kortom, het is de basis van je bestaan. 


Waarom?

Er is veel aan de hand. Een derde van de inwoners kan niet of nauwelijks rondkomen, de huur- en huizenprijzen worden steeds hoger, jongeren hebben door de coronaquarantaine een stuk ontwikkeling gemist, het elektriciteitsnet is overbelast en de waterkwaliteit gaat achteruit. Het moet anders, er moeten grote stappen gezet worden. Dat zijn grote vragen, waar we met elkaar wat aan kunnen doen. Dat lukt niet een organisatie of bedrijf alleen. 


Meebepalen

Hoe gaaf zou het zijn als je met elkaar kunt bepalen hoe de toekomst van jouw plek eruit ziet? Het kán. We zijn met vele jongeren van ROC Midden-Nederland in gesprek gegaan. Niet alleen hebben de jongeren verteld wat zij voor de toekomst van hun plek willen, ons team praat ook met bedrijven, organisaties en overheden die op de plek Eemland zaken regelen als openbare inrichting, water, duurzaamheidsmaatregelen of infrastructuur. Deze zomer gaan we daarmee verder. Wil je als inwoner op de hoogte blijven of kun je versterking gebruiken bij je initiatief, dan kun je dit formulier invullen met een aantal vragen.

 

Wat als je jouw plek zelf kunt vormgeven?

In het najaar en in 2025 gaan we met iedereen die we gesproken hebben aan de slag: hoe kunnen we de vraagstukken die jij belangrijk vindt voor jouw plek samen aanpakken? Wat is daarvoor nodig? Denk aan thema’s als armoede, gezondheid, gelijkwaardigheid, energie, woningnood. Hierbij verbinden we de bestaande organisaties en initiatieven aan elkaar én versterken we deze groep met anderen die ook aan deze thema’s willen bijdragen.

De rol van Impact033

Als Impact033 begeleiden we dit proces en laten we ontstaan wat jij wilt, in co-creatie met de anderen die ook op onze plek Eemland wonen en werken. We kijken ook hoe we kunnen organiseren wat er nodig is. Dat kan samenwerking zijn met andere partijen, geld of kennis. Als Impact033 hebben we zelf geen agenda, behalve dat we helpen dat iedereen (ja iedereen) in de regio Eemland een prettige, duurzame en inclusieve plek heeft om te wonen en werken. Ook in de toekomst, dus voor onze kinderen en kleinkinderen.

Samen structureel het gebied vormgeven

Het houdt niet op na 2025. Als we met bedrijven, organisaties, overheid, onderwijs en inwoners samen de belangrijkste thema’s aanpakken en met elkaar een manier hebben gevormd om samen te werken, kunnen we dit blijven doen. Hiermee ontstaat er een structurele vorm waarin we telkens de nieuwe vraagstukken die op onze plek Eemland op ons pad komen met elkaar kunnen aanpakken. 

Wat als je jouw plek zelf kunt vormgeven? 

Lees meer: