06 43228705 hallo@impact033.nl

Werkgevers werken aan een inclusieve bedrijfscultuur

In 2023 heeft een groep werkgevers uit de regio Amersfoort gezamenlijk een ontwikkeltraject inclusief leiderschap gevolgd. In dit traject werkt iedere werkgever samen met de experts, ervaringsdeskundigen en begeleiders van Impact033 aan een plan van aanpak om te komen to een inclusievere organisatiecultuur. De gemeente Amersfoort heeft dit ontwikkeltraject aan de werkgevers aangeboden en Impact033 heeft dit ontwikkeltraject samengesteld en begeleid. Het ontwikkeltraject bestaat uit drie kennisbijeenkomsten en drie intervisiebijeenkomsten.

Aanleiding gemeente Amersfoort

Diversiteit en inclusie (D&I) zijn belangrijke onderwerpen voor de gemeente Amersfoort. Er is een beleidskader en ook in het Coalitieakkoord is er aandacht aan besteed. Hieruit volgend is het de wens van de gemeente dat er op de Amersfoortse arbeidsmarkt een olievlekwerking ontstaat waarbij steeds meer bedrijven en organisaties zich inzetten voor divers en inclusief werkgeverschap. Een diverse en inclusieve bedrijfscultuur kan een organisatie veel opleveren. De organisatiespecifieke doelen met bijbehorende wensen en uitdagingen vormen de basis voor wat we de deelnemende organisaties aanbieden.

Ontwikkeltraject met impact

De deelnemers hebben elk individueel en gezamenlijk gewerkt aan een plan van aanpak in hun organisatie. Een van de werkgevers zei: ‘Dit is de training met de meeste impact die ik ooit heb gevolgd, met de meest concrete gevolgen voor hoe wij met medewerkers en klanten omgaan.’ De deelnemers gaven vooral aan dat ze het fijn vonden om gezamenlijk van gedachten te wisselen. De praktijkgerichte aanpak en inzet van ervaringsdeskundigen in combinatie met intervisie (ervaring en inzichten uitwisselen met mededeelnemers)  zorgt ervoor dat de deelnemers direct in hun organisatie stappen zetten.

Het voelt als thuiskomen, we zijn in korte tijd zó hecht geworden. Dat komt omdat je écht mee mag doen.

Alle stemmen doen ertoe

Een ervaringsdeskundige, Romke Verf, kwam vertellen over de Roze Beweging binnen Politie Nederland. Hij kreeg een vraag van een teamleider: ‘Ik heb een vrouw aangenomen, die de transitie van man naar vrouw heeft afgerond. Maar sommige vrouwen uit het team willen zich niet met haar in dezelfde kleedkamer omkleden. Wat is wijsheid?’. De deelnemers reflecteren hierop en begrijpen het dilemma: je wilt aan de ene kant iedereen welkom heten, maar aan de andere kant wil je ook dat je eigen medewerkers zich welkom en op hun gemak voelen. In dit praktijkgeval hebben de vrouwelijke collega’s de gelegenheid gekregen om zich in een andere ruimte om te kleden. Immers: alle stemmen doen ertoe en iedereen mag gehoord worden. Samen zoek je naar een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt.

Mag je op ons feestje komen of meedoen in de feestcommissie?

Een bekende uitspraak is: ‘Diversiteit is uitgenodigd worden op het feestje. Inclusie is ten dans gevraagd worden.’ Het zou echter mooi zijn als inclusie een stap verder gaat: je kunt ook samen de feestcommissie vormen. En dan samen bepalen wat er op het feestje wordt gegeten en welke muziek er wordt gedraaid. Dan is het écht een feestje van iedereen.

Werken vanuit verschillende rollen

Elke deelnemer zat in de training in een andere hoedanigheid: een teamleider, een directeur, een communicatiemanager. Elke deelnemer heeft dus ook op een ander terrein stappen te zetten. De ene deelnemer past de aangeboden werkvormen direct toe, waardoor beweging rond dit thema is ontstaat. Een ander heeft met zijn MT de aangeboden theorie in de praktijk gebracht. Een stafmedewerker heeft het met de behandelde gesprekstechnieken voor elkaar gekregen het MT te activeren, waar die eerst niet gehoord werd.

Ik ben geïnspireerd en zelfs strijdlustig om hier in mijn organisatie mee aan de slag te gaan.

Cultuur verander je niet van de ene op de andere dag

De deelnemers zijn naar aanleiding van de drie theoriebijeenkomsten in hun organisatie aan de slag gegaan met het doorvoeren van interventies in hun bedrijfscultuur. De drie intervisiebijeenkomsten hebben hen gesterkt om door te zetten. Aangezien de deelnemers verschillende functies hadden, was ook de uitwerking van elke deelnemer in hun plan van aanpak divers. Een deel van de deelnemende organisaties is nog volop hun beleid rond diversiteit en inclusie aan het ontwikkelen. Een cultuur verande je niet van de ene op de andere dag, dit kan een paar jaar kosten. Ook vraagt een cultuurverandering om voortdurend zien en voelen wat er speelt, voordat/zodat de volgende stap bepaald kan worden.

Eerste stappen

De organisaties hebben mooie eerste stappen gerealiseert naar een meer diverse en inclusieve bedrijfscultuur. Denk hierbij aan meer bewustwording en kennis hoe je een veilige werkomgeving creëert voor verschillende doelgroepen en hoe je diversiteit en inclusie bespreekbaar maakt op de werkvloer door middel van eenvoudige interventies. Het ontwikkeltraject was voor hen een mooie combinatie van zelf aan de slag en leren van elkaar.

Ook interesse?

Ook interesse in dit ontwikkeltraject voor jouw organisatie? Neem contact op met Remi-Armand Collaris, coördinator Diversiteit en Inclusie via remi-armand@impact033.nl. In 2024 starten er weer nieuwe groepen.

 

Werkgevers werken aan een inclusieve bedrijfscultuur

Volg Impact033

Volg ons op Instagram, Facebook of LinkedIn of abonneer je op ons Telegram kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Meld je aan voor de nieuwsbrief als je het nieuws over impact in de regio 033 in je digitale brievenbus wilt ontvangen. 

Lees verder

agenda impact033
nieuws impact033
groeien impact033
over ons impact033